Wat
 • Eten & Drinken
 • Evenement
 • Interieur & tuin
 • Kunst & cultuur
 • Lezen & schrijven
 • Mode & beauty
 • Organisatie
 • Vakantie
 • Wonen & zorg
 • Workshop & cursus
Waar

Privacybeleid

 

Verwerking persoonsgegevens

We verwerken je persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. We ontvangen persoonsgegevens van je omdat je een account of een bedrijfsprofiel hebt aangemaakt op IndoWijzer.nl of meerdere. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet als klant kunnen helpen als we deze gegevens niet van je verwerken. In de wet wordt dit een verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen genoemd. Hieronder vindtje meer informatie over de verschillende doelen.

 • Voor het aanmaken en onderhouden van het persoonlijke IndoWijzer-account. Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website heb je een account nodig. In je IndoWijzer-account staan jouw persoonlijke gegevens, waaronder naam, achternaam en e-mailadres. Handig, want met een account hoef je deze niet elke keer opnieuw in te voeren om je bedrijfsprofiel te wijzigen. De persoonsgegevens die je verstrekt kun je uiteraard altijd aanpassen via jouw profiel. Dit doel is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
 • Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten. Om te zorgen dat we je meteen kunnen helpen gebruiken hierbij jouw gegevens, wel zo makkelijk! Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of het gerechtvaardigd belang van ons (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw hardware (zoals computer, tablet of smartphone) worden geplaatst, ofwel lokaal opgeslagen, wanneer je websites bezoekt, dus ook op IndoWijzer.nl

Waarom gebruiken wij cookies?

Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloadedn wanneer je bij ons terugkomt. IndoWijzer maakt uitsluitend gebruik van cookies voor functionele doeleinden zoals de functie ‘bewaar’ die je kunt aanvinken bij een interessantie bedrijfspagina en voor het bijhouden van statistieken via Google Analytics.

Via Google Analytics kunnen we onder andere bekijken hoeveel gebruikers de site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke bedrijfsprofielen ze bekijken. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoek- en klikgedrag op IndoWijzer in kaart te brengen zodat we de site verder optimaliseren. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van mij geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

IndoWijzer.nl zal nooit cookies gebruiken voor marketing en/of commerciele doeleinden.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Reviews delen wij met site-bezoekers van indowijzer.nl. Zodra je een bedrijf hebt bezocht via IndoWijzer.nl vragen we je om een review achter te laten op onze website. Hierbij deel je gegevens, waaronder: je naam, rapportcijfers o.b.v. het eten, service, sfeer en gastvrijheid. Tot slot kun je de gegeven cijfers toelichten. Na plaatsing is de review openbaar. Je kan er dus voor kiezen om een nickname te gebruiken en niet je echte naam als je liever niet hebt dat jouw echte zichtbaar is.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat moet voor onze boekhouding. Indowijzer.nl bewaart je gegevens in ieder geval zo lang je account actief blijft, tenzij je ons vraagt de gegevens of je account te verwijderen via info@indowijzer.nl. Je kunt jouw persoonsgegevens ook altijd bekijken en/of wijzigen in jouw eigen indowijzer-account.

Hoe we jouw gegevens beschermen

We besteden veel aandacht aan het beveiligen van persoonsgegevens. Zo worden de (persoons)gegevens die je invult op de website tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Geheimhouding

De gegevens die je ons toevertrouwt zijn onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is alleen toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk voor geautoriseerd zijn. 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben Dat doen we door middel van dit privacy statement. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);
 • Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • Recht om vergeten te worden (je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);
 • Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).
 • Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kun je contact met ons opnemen (zie contact). We reageren binnen een maand op jouw verzoek.

Als we jouw toestemming nodig hebben

Als we jouw gegevens op basis van toestemming verwerken dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dat kan je gemakkelijk doen door te mailen naar info@indowijzer.nl. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen.

Klachten

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact

Mocht je vragen hebben over dit ons privacy beleid of de gebruiksvoorwaarden kan je contact opnemen met ons via het contactformulier op IndoWijzer.nl

Gebruiksvoorwaarden

 

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor iedereen die gebruik maakt van IndoWijzer.nl. 

Disclaimer

 • IndoWijzer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op IndoWijzer.nl is opgenomen.
 • De via IndoWijzer.nl verspreide informatie is slechts informerend van aard en kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd.
 • IndoWijzer.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen naar websites van anderen. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
 • Alle rechten op afbeeldingen zijn voorbehouden aan de oorspronkelijke auteursrechthebbenden.
 • IndoWijzer.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde bedrijfspagina’s, recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
 • In Berichten geposte informatie op IndoWijzer.nl valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op IndoWijzer.nl worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door IndoWijzer.nl wordt onderschreven.  Elke gebruiker zal IndoWijzer.nl vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal IndoWijzer.nl de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
 • Na het plaatsen van Berichten op IndoWijzer.nl heeft de auteur de mogelijkheid de inhoud te wijzigen. IndoWijzer.nl controleert de Berichten en behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer en / of met onze richtlijnen voor berichten. IndoWijzer.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.

Wijzigingen voorwaarden

IndoWijzer.nl kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op IndoWijzer.nl worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van deze website na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.

Toepasselijk recht

 • Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van IndoWijzer.nl worden voorgelegd aan de rechtbank Noord Holland, locatie Amsterdam. 
 • Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van IndoWijzer.nl geldt het Nederlands recht.